Kaj sie stracił szczworty gwoźdź łod Pana Jezusa

Kaj sie stracił szczworty gwoźdź łod Pana Jezusa

Kaj sie stracił szczworty gwoźdź łod Pana Jezusa  Jak żech była malo,to kożdy piątek we Wielkim Poście chodziłach ze starkom na „Droga Krziżowo”. Strasznie to dugo trwało, aż łobeszli wszyski stacyje a sztyjc rzykali tak samo. Bezto...
ło naszyj godce

ło naszyj godce

  E. M. Grymel  Ło naszyj godce    A to wszystek było tak:  Moji starziki mieli staro zegrodka,  Kaj na gorce rosła szumno płonka.  Ludzie przi płocie radzi przistowali,  Bo sie wielce  tej płonczce dziwowali,  Co ze strony jednej  Płonki...
Babski comber

Babski comber

Babski comber Isto kożdy coś ło nim słyszoł. W jednych wsiach sie łodbywoł we Tłusty Szczwortek. Kaj indzi dziepiyro na dziyń przed Popielcym, ale wszyndy sie baby bawiły bez caluśki dziyń a wieczor. Chopy wtynczos siedzieli...
Harynek a Popielec

Harynek a Popielec

Harynek a Popielec Moja starka rodym ze Jejkowic łogromnie rada bojała ło tym , jako to było za jejich modych lot. Przed piyrszom wojnom czasy nojlepsze niy były, ale ludzie sie radzi weselili i żodnej muzyki niy łopuścili! Czasym...
Ze modym ciynżko sie dogodać

Ze modym ciynżko sie dogodać

Ze modym ciynżko sie dogodać Moja kamratka Irma porzad robi we tyj samej firmie, co my w ni kejś łobie robiły. Łostało i jeszcze dwa lata do pynzyje. Nikedy sie jednako na ta swoja robota uskarguje! Niby ni mo ciynżko, bo kadrowo je,...
Zimowe starości

Zimowe starości

Zimowe starości Bez zima to je tak: Jak je śniega za tela, to je źle, ale jak go ni ma, to je jeszcze gorzi! Nojlepi by było, coby tego śniega było w somroz. Mrozu troszka niy zaszkodzi, coby chrobajstwo wyginyło i coby...

Pin It on Pinterest