Bez telewizora

Bez telewizora

Bez telewizora Nasze dziecka tego niy pamiyntajom, bo łoni telewizor mieli „dycki”, ale moji łojcowie kupili te „czarodziejski pudło” dziepiyro poczontkiym siedemdziesiontych lot. Wtynczos telewizor był już we prawie kożdej chałpie, ale przodzi...
Józikowo pokuta

Józikowo pokuta

Józikowo pokuta Starzik Konsek mioł yno jednego wnuka. Synek mianowoł sie tak samo jak starzik, ale nic wiyncy po nim niy erbowoł! Stary Konsek był za bajtla posuchliwy, pomogoł łojcom we robocie a łogromnie go we szkole kwolili, bo...
Szczworty krol

Szczworty krol

Szczworty krol Jak sie Dziecionteczko narodziło, to go chcieli nawiydzić aże sztyry krole ze dalekich krajów, było im Kasper, Melchior, Baltazar a Atraban. Ci trzej byli fest bogaci, bezto niy starali sie ło podaronek do Jezuska, ale Atraban...
Pocieszno kolynda

Pocieszno kolynda

POCIESZNO KOLYNDA Tako pocieszno kolynda przidarziła sie naszyj familiji tak ze dwa lata po drugij wojnie, kej mie jeszcze na świecie niy było! To była niydziela, a farorz miol prziś kole czwortej po połedniu. Moja ciotka Gryjtka szła...
Eli zwiyrzina richtik godo we Wilijo?

Eli zwiyrzina richtik godo we Wilijo?

Eli zwiyrzina richtik godo we Wilijo? Tego to tak doprowdy żodyn niy wiy, bo bezmała, ci co słyszeli bydlōntka godać, już downo niy żyjōm, a to bezto, że jeszcze przed Nowym Rokym umrzić muszōm. Starka Szczygliczka kejś godała,...
Adwyntowe roroty

Adwyntowe roroty

Adwyntowe roroty Ani my sie niy ôbejrzeli , a zaś mōmy adwynt. Mamulki już myślōm, coby tu ku Wiliji pokupić a przirychtować, nasze tatulki tyż chcōm przed Godnimi Świyntami wszystek wyporzōndzić, a dziecka już sie starajōm, eli Mikołoj abo...

Pin It on Pinterest