Babski comber

Isto kożdy coś ło nim słyszoł. W jednych wsiach sie łodbywoł we Tłusty Szczwortek. Kaj indzi dziepiyro na dziyń przed Popielcym, ale wszyndy sie baby bawiły bez caluśki dziyń a wieczor. Chopy wtynczos siedzieli w doma przi dzieckach. Nikaj ze chałpy niy wyłazili, bo jak baby jakigo chopa łapły, to musioł robić wszystek, co mu kozały. Yno nikere zadania byłe miłe chopski duszy. Tych, co służyły tymu, coby chopski rod sponiewiyrać, było znacznie wiyncy!

Baby pomalowane jak kaspry, przebleczone za chopow, cygonki a dziadowki lotały po caluśki wsi a jak im sie co nawinyło, to zebrały abo łodwlykły kajś na bok. Potym chopy szukali wozkow, pługow, tragaczy, swojich koszul, spodniokow a ancugow, co sie wietrziły na płocie. Nojprości było wszystek sprzontnońć a zawrzić na klucz. Ale chopy sie moc do tego niy rwali, no to potym mieli za swoji lynistwo. Baby miały prziwilijo, coby co nabzdurzić a na chopach sie zymścić, a chopy – uciecha, żeby na drugi dziyń uciyć ze chałpy połazić, że niby to straconych rzeczy szukajom!

Pod wieczor

baby szły dycki do kaczmy a tam jadły, piły a śpiywały  do połnocka, a potym szły po dwie-trzi do dom. We pojedynka sie boły, bo dobrze wiedziały, że we taki dziyń jejich mojmilejszy chopeczek im naprzeciwko niy przidzie. Za to łebonie mogom ich kaj we krzach postraszyć! Z czasym tyn zwyczoj sie przeniosł tyż do miastow, co we roztomańtych ksionzkach łopisujom. Tam baby wymyślały jeszcze insze breweryje, co ich ani na wioskach niy znali. Jak chopy zaczli bindry, roztomańte krawatki a muchy nosić, to im ich we comber te frechowne babska łobcinały nożycami!

Jedyn starzik mi padoł tak:

– Te gupie baby rzondziły yny jedyn dziyń, to my chopy mogli im tela dowozlić, bo przeca to my pociongomy za te sznureczki bez reszta dni we roku!

A starka Rudkula, kamratka łod starki Elzy, godała, że to je tak we niebie zrychtowane, coby te biydne baby tyż co ze tego życio miały chocioż jedyn dziyń we roku, coby se łod chałpy, chopa, dziecek a gowiedzi łoddychły! Porajcowały a polotały, to potym bez cołki rok milsze do swojich chopeczkow były!

Teroz tyż by nom sie taki „babski comber” przidoł!

Grymlino.

Jeśli podobało Ci się opowiadanie “Babski comber” to zapraszam do czytania innych z cyklu po naszymu

Koniecznie zajrzycie na mój profil na Facebook.

Pin It on Pinterest

Share This

Udostępnij!!!

ten post swoim znajomym!