Bez telewizora

Nasze dziecka tego niy pamiyntajom, bo łoni telewizor mieli „dycki”, ale moji łojcowie kupili te „czarodziejski pudło” dziepiyro poczontkiym siedemdziesiontych lot. Wtynczos telewizor był już we prawie kożdej chałpie, ale przodzi małokery go mioł.
Jak nasz somsiod kupił se telewizor we piyndziesiontym dziewiontym, to wszyjscy, co miyszkali przi naszej drodze, sie u niego kożdy wieczor schodzili. Jak brakło stołkow, to stoli we siyni abo na dworze a dziwali sie bez łokno! Jego baba, Waleska, pomstowała na wynokwiani swojigo chopa, bo sztyjc musiała mieć łokno a dźwiyrze łodewrzite, coby ci, co sie we pomiyszkaniu niy pomieścili, tyż cosikej ze tyj godki słyszeli. Ludziska szli do dom kole poł dziesiontej we wieczor, to dziepiyro wtynczos Waleska skłodała łogiyń we piecku, coby troszka we chałpie nagrzoć, bo cołki pomiyszkani było aż za fest wyluftowane!

Tera momy tela programow,

że muszymy wybiyrać, na kery bydymy se dziwać, a wtynczos był jedyn i to jeszcze yno bez pora godzin na dziyń, jak nic niy było, to my zaglondali na „obraz kontrolny”, ale żodyn sie niy uskargowoł, a teroz lamyncom!
Do kina chodziłach ze tatulkiym na poranki filmowe, to żech nikere filmy do dziecek znała, ale „dobranocki” ze Jackiym a Agatkom abo ze Balbinkom a Ptysiym mogłach se yno łobejrzeć, jak my szli piechty do ujka do Rogoźnej, bo kaj indzi dziecek do telewizora niy dopuszczali!

Jak żech zaczła chodzić do szkoły, to już tych telewizorów było wiyncy po chałpach, a czasym jaki litościwy somsiod abo dobro somsiadka, co tyż mieli dziecka, nos łebkow na jaki program przirodniczy abo do szkolorzy wpuścili. Miyndzy ludziami sie trza było umieć zachować: strzewiki we siyni łostawić, coby marasu niy nanosić, bo inaczy po drugi żeś niy wloz! Wszystkim tym dobrym ludziom ze serca za to dziynkuja, bo do nos, co my telewizora ni mieli, to była łogromno uciecha! Jak sie już jaki program widziało, to sie potym ło nim godało cołki tydziyń, a dzisio jo czasym, co łobejrza, ale na drugi dziyń ledwie poradza se spomnieć, ło czym to było! Nikedy mi sie zdo, że downi te programy były ciekawsze a mondrzyjsze jako dzisio, ale możnej mi sie yno zdo…

Grymlino.

Jeśli podobało Ci się opowiadanie “Bez telewizora” to zapraszam do czytania innych z cyklu po naszymu

Koniecznie zajrzycie na mój profil na Facebook.

Pin It on Pinterest

Share This

Udostępnij!!!

ten post swoim znajomym!