Kaj sie stracił szczworty gwoźdź łod Pana Jezusa

Kaj sie stracił szczworty gwoźdź łod Pana Jezusa  Jak żech była malo,to kożdy piątek we Wielkim Poście chodziłach ze starkom na „Droga Krziżowo”. Strasznie to dugo trwało, aż łobeszli wszyski stacyje a sztyjc rzykali tak samo. Bezto czynsto-gynsto po połowie to jo już...

ło naszyj godce

Wiersz ło naszyj godce – po śląsku

Babski comber

Babski comber – to opowieść po śląsku o tym jak to kobiety świętowały w karnawale.

Harynek a Popielec

Harynek a Popielec Moja starka rodym ze Jejkowic łogromnie rada bojała ło tym , jako to było za jejich modych lot. Przed piyrszom wojnom czasy nojlepsze niy były, ale ludzie sie radzi weselili i żodnej muzyki niy łopuścili! Czasym to i kupa zwady skuli tego było, jak...

Ze modym ciynżko sie dogodać

Ze modym ciynżko sie dogodać Moja kamratka Irma porzad robi we tyj samej firmie, co my w ni kejś łobie robiły. Łostało i jeszcze dwa lata do pynzyje. Nikedy sie jednako na ta swoja robota uskarguje! Niby ni mo ciynżko, bo kadrowo je, ale łostatnio łopedziała mi taki...

Zimowe starości

Zimowe starości Bez zima to je tak: Jak je śniega za tela, to je źle, ale jak go ni ma, to je jeszcze gorzi! Nojlepi by było, coby tego śniega było w somroz. Mrozu troszka niy zaszkodzi, coby chrobajstwo wyginyło i coby wietrziska niy było. Wtynczos trza fest we piecu...

Sago plaża

Sago plaża Na dworze wiater wieje, a je fest zima, bezto dzisio bydzie jedna piykno spōminka na lato. Mōżnej, że ôd tego sie Wōm na sercu ciepli zrobi? Doś pora lot nazod jedyn mōj znajōmek, co mu Waldek je na miano, wygroł rajza do Francyje. Ôgrōmnie sie skuli tego...

Lutowi świynci

Lutowi świynci Downi to we lutym ludziska fest świyntowali, bo tyż świynta były co pora dni, jedne za drugim. Jak sie zaczło 2 lutego łod Matki Boski Gromnicznej to sie kończyło na świyntym Macieju. Piyrwej Gromnice to było świynto cołkom gymbom! Dziyń przed nim sie...

Co jyże robiom bez zima?

Co jyże robiom bez zima? Na podzim jyże idom spać, bezto niy wiym, czamu dziepiyro teroz ludzie ło nich se przipomnieli a wymyślili Dzień Jeża? Jedyn znajomy feszter mi padoł, że to nejści skuli tego, że je ich coroz myni i trza pomyśleć nad tym, coby sie cołkiym ze...

Bez telewizora

Bez telewizora Nasze dziecka tego niy pamiyntajom, bo łoni telewizor mieli „dycki”, ale moji łojcowie kupili te „czarodziejski pudło” dziepiyro poczontkiym siedemdziesiontych lot. Wtynczos telewizor był już we prawie kożdej chałpie, ale przodzi małokery go mioł. Jak...

Cykl “po naszymu”

jest napisany po śląsku zawiera obecnie około 400 tekstów (w większości z ilustracjami mojego autorstwa), które można przeczytać w dziale pod tym samym tytułem w tygodniku regionalnym „Nowiny” z Rybnika. Tutaj prezentuję tylko niektóre z nich.

Już parę lat temu czytelnicy Nowin pytali mnie skąd biorę tematy gawęd śląskich. Odpowiedź na to pytanie jest dość prosta: większość z nich napisało samo życie.

Niektóre historie opowiedzieli mi moi znajomi lub czytelnicy Nowin. Innych doświadczyłam sama i choć nie zawsze były dla mnie radosne, to wyciągnęłam z nich stosowne wnioski, którymi teraz dzielę się z czytelnikami tego cyklu. Jeszcze inne opowieści, tym razem o zabawnych zdarzeniach w szkole, na studiach a potem już w pierwszej pracy, przyniosiły do domu moje własne dzieci, teraz już dorosłe.

W cyklu “po naszymu” od czasu do czasu pojawiają się też „bojki” i opowieści anegdotyczne, które zapamiętałam jeszcze z dzieciństwa. Wtedy to w zimowe wieczory starsze panie z sąsiedztwa zbierały się w naszej obszernej kuchni  przy darciu pierza, czy też przy śpiewaniu kolęd. W okresie od Świąt Bożego Narodzenia do uroczystości Trzech Króli (06.01.) wieczorami się nie pracowało. Można wtedy było odwiedzać przyjaciół i krewnych. Przy „leśnym tyju” czyli herbacie ziołowej, miło spędzano czas śpiewając i gawędząc. Ja bardzo lubiłam ten czas, który powszechnie nazywano „kolędowymi wieczorami”. Główną ich atrakcją były mrożące krew w żyłach opowieści o duchach, zjawach i strachach.

Inny rozdział tematyczny

stanowią opowieści moich znajomych nauczycielek. Pedagogika to ciężki kawałek chleba, ale czasem i tam trafiają się sytuacje zabawne. Najcieplej o swoich uczniach mówiła zawsze pani dobiegająca osiemdziesiątki. Jej życiowe motto brzmiało: najważniejsze jest, żeby sobie pracy nie ganić!

Drodzy miłośnicy języka śląskiego, proszę Was o dzielenie się ze mną swoimi odczuciami i własnymi spostrzeżeniami dotyczącymi moich utworów, bo kontakt z czytelnikiem jest dla pisarza bardzo ważny. Napiszcie proszę czy jesteście zainteresowani historyjkami pisanymi po naszymu.

Pozdrawiam serdecznie – Grymlino.

 

Józikowo pokuta

Józikowo pokuta

Józikowo pokuta Starzik Konsek mioł yno jednego wnuka. Synek mianowoł sie tak samo jak starzik, ale nic wiyncy po nim niy erbowoł! Stary Konsek był za bajtla posuchliwy, pomogoł łojcom we robocie a łogromnie go we szkole kwolili, bo był grzeczny a dobrze sie uczył....

czytaj dalej
Szczworty krol

Szczworty krol

Szczworty krol Jak sie Dziecionteczko narodziło, to go chcieli nawiydzić aże sztyry krole ze dalekich krajów, było im Kasper, Melchior, Baltazar a Atraban. Ci trzej byli fest bogaci, bezto niy starali sie ło podaronek do Jezuska, ale Atraban musioł sprzedać wszystek,...

czytaj dalej
Pocieszno kolynda

Pocieszno kolynda

POCIESZNO KOLYNDA Tako pocieszno kolynda przidarziła sie naszyj familiji tak ze dwa lata po drugij wojnie, kej mie jeszcze na świecie niy było! To była niydziela, a farorz miol prziś kole czwortej po połedniu. Moja ciotka Gryjtka szła na noc do roboty do łodlywnie,...

czytaj dalej
Eli zwiyrzina richtik godo we Wilijo?

Eli zwiyrzina richtik godo we Wilijo?

Eli zwiyrzina richtik godo we Wilijo? Tego to tak doprowdy żodyn niy wiy, bo bezmała, ci co słyszeli bydlōntka godać, już downo niy żyjōm, a to bezto, że jeszcze przed Nowym Rokym umrzić muszōm. Starka Szczygliczka kejś godała, że czasym to takim ciekawskim ludziōm...

czytaj dalej
Adwyntowe roroty

Adwyntowe roroty

Adwyntowe roroty Ani my sie niy ôbejrzeli , a zaś mōmy adwynt. Mamulki już myślōm, coby tu ku Wiliji pokupić a przirychtować, nasze tatulki tyż chcōm przed Godnimi Świyntami wszystek wyporzōndzić, a dziecka już sie starajōm, eli Mikołoj abo Dzieciōntko prziniesie im...

czytaj dalej
Ślonzok mondry po weekendzie

Ślonzok mondry po weekendzie

Ślonzok mondry po weekendzie Łostatnio mieli my ważno rocznica, ale doszli my ze chopym do wniosku, że zamiast sproszać gości a potym ich obskakować, to my se pojadymy na weekend do Wisły, kaj my już chyba ze dziesiyńć lot niy byli, bo dycki jeżdżymy we lutym na dwa –...

czytaj dalej
Do tańca, do różańca, yno niy do roboty

Do tańca, do różańca, yno niy do roboty

Do tańca, do różańca, yno niy do roboty. We jednyj wsi miyszkoł synek, co już swoji lata mioł, ale niy zamiarowoł sie żynić, boby musioł na baba a dziecka robić, a samymu było mu dobrze! Mamulka jeś nawarziła, ôprała, a jak ôjciec niy widzioł, to jaki grosz do rynki...

czytaj dalej
Dobro zupa ze dymbowego liścio – bojka

Dobro zupa ze dymbowego liścio – bojka

Dobro zupa ze dymbowego liścio -  bojka Jedyn chop mioł gryfno a robotno cera Zuzka, bezto jom sztyjc karlusom zachwoloł:-Nasza Zuzka ze bele czego zupa uwarzi i z dymbowego liścio!-Z bobkowego chopeczku, z bobkowego ! – poprawiała go porzad jego baba Maryjka, ale łon...

czytaj dalej
Jak niy przebrać miary przi robiyniu szpasow

Jak niy przebrać miary przi robiyniu szpasow

Jak niy przebrać miary przi robiyniu szpasow Nasz tata szpasy mioł rod, a jak gdo na nas prziszoł sie uskargować. Gośno nom  godoł, coby my takich gupot niy robili, a po cichu sie śmioł, że mo taki szprytne dziecka, ale niy śmieli my przebrać miary! Miara jednako...

czytaj dalej
Chytej szpiona

Chytej szpiona

Chytej szpiona We 60 latach z mojim tatulkiym robił chop. Mianowoł Francik Kalarus. Żodyn niy poradzili tego miana porzondnie wypedzieć. Bezto czynsto wołali go Karaluch! Łon sie na to wkurzoł , a wrzeszczoł, że to je tak, jakby mu szwob, a po polsku prusak godali!...

czytaj dalej

Pin It on Pinterest

Share This

Udostępnij!!!

ten post swoim znajomym!